S.V. Heeten | Openbare notulen bestuursvergadering 30-07-2018

Gepubliceerd op 6 augustus 2018 19:56

Hieronder de openbare notulen van de bestuursvergadering.

1. Opening
Opening vergadering
Geen bijzonderheden.

2. Secretariaat
Ingekomen stukken; vooral reclame etc.

3. Accommodatie / Kantine
Goede ballen zijn goede ballen; er is een inventarisatie gedaan en alle kasten zijn gevuld / aangevuld.

Opstelling tafeltennistafels is vastgesteld. Uitvoering in te vullen.
Riool verstopping opgelost door Van Riel. Rekening volgt.
RVO loket beschikbaar voor verduurzamen sport accommodatie.
Wat kunnen we nog doen voor verduurzamen van het pand. Inventariseren diverse maatregelen.

4. Commerciële zaken
Aangemeld voor actie Plus Severijn. Fotoshoot organiseren voor deze actie. ( 6 oktober )
Kleding is nagekeken en moet worden uitgedeeld. Data volgen.

5. Financiën
Afwezig.

6. Technische Zaken / Organisatorische zaken
Scheidsrechterstraining wordt weer georganiseerd (JO15)
Wedstrijdtijden worden aangepast ivm nieuwe regelgeving vanuit KNVB = JO11, 2x 30 minuten met daartssen coachingsminuten.
Enkele handtekeningen voor diverse formulieren nodig.
Overleg met Cas Koenjer over invulling vrijwilligers voor kantine diensten. Niet iedereen heeft zich gemeld.
Idee; personen voor begeleiding pupillen van de wedstrijd.

7. Activiteiten
-

8. Rondvraag en afsluiting
Vergadering geweest over Heeten Sport. Er vindt een nieuwe inventarisatie plaats.
Salland verzekeringen ontwikkelt activiteiten rondom samenwerking met sportverenigingen; wij hebben een traject met een subsidieverstrekker 'gewonnen'. Info volgt. Eerste kennismaking is geweest.

Volgende vergadering 27-08-2018
 
Sluiting vergadering.
 

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.