De Stentor | Boeren rond Overijsselse natuur dreigen vergunning voor uitbreiding veestapel kwijt te raken

Negen veeteeltbedrijven in Overijssel dreigen de natuurvergunningen die ze in 2016 en 2017 van de provincie kregen voor uitbreiding van hun veestapel geheel of gedeeltelijk weer kwijt te raken. Twee natuurorganisaties hebben de voorzieningenrechter van de bestuursrechtbank in Zwolle gevraagd de vergunningen te schorsen.

Het gaat om bedrijven die dicht bij kwetsbare streken - Natura 2000-gebieden - liggen, zoals De Weerribben, De Wieden, de uiterwaarden van het Zwarte Water en Vecht en de Sallandse heuvelrug. Deze gebieden zijn extra gevoelig voor neerslag van stikstof, die schadelijk is voor de diversiteit van plant- en diersoorten.

De veehouderijen, in onder meer Staphorst, Mastenbroek, Heeten, Dalfsen en Ommen, hebben een natuurvergunning onder het regime van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gekregen. In dat programma zijn herstelmaatregelen opgenomen om overbelasting van stikstof in de natuur te verwijderen. Agrariërs nemen maatregelen om stikstofemissies omlaag te brengen, zoals aangepaste mest en veevoer met een andere samenstelling. Door die maatregelen ontstaat ook ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Natuurschade

Organisatie Mobilisation for the Enviroment en de vereniging Leefmilieu hebben sinds de inwerkingtreding van het PAS in 2015 landelijk ruim vierhonderd vergunningen aangevochten, die op de plank van de Raad van State liggen. Vorige week heeft het Europese Hof in Luxemburg het natuurvergunningenbeleid van Nederland van tafel geveegd. Het programma ging namelijk uit van een verwachte daling van de stikstofbelasting en op basis van die verwachting werden uitbreidingen van onder meer agrarische bedrijven alvast toegestaan. Dat is mis, volgens het Europese Hof, eerst moet er wetenschappelijke zekerheid zijn voor afwezigheid van natuurschade. Op grond van die uitspraak zal de overheid het programma moeten aanpassen.

Onzekerheid

De boeren zitten intussen in onzekerheid: moeten zij hun aangekochte vee nou weer van de hand doen? Of kunnen ze hun koeien voorlopig houden, tot er definitief uitspraak door de Raad van State komt over de verleende natuurvergunningen. Die uitspraak laat nog wel even op zich wachten. Pas in februari volgend jaar komt de zaak daar op zitting.

Over uiterlijk vier weken komt de Zwolse rechter met een uitspraak of de vergunningen in Overijssel voorlopig van tafel moeten. Volgende week zijn er vergelijkbare zittingen in de rechtbanken Gelderland en Utrecht.

 

Bron: De Stentor

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.